Aktuālākais Meža Fakultātē

5. janvārī LLU viesojās S. M. Kirova vārdā nosauktās Sanktpēterburgas Mežtehnikas universitātes rektors Jurijs Belenkijs, lai parakstītu divpusējo sadarbības līgumu starp abām universitātēm un pārrunātu kopīgu dalību Erasmus+ programmas projektu konkursā nākamajā studiju gadā.

LLU īstenos sadarbību meža izglītības jomā ar universitāti no Sanktpēterburgas

5. janvārī LLU viesojās S. M. Kirova vārdā nosauktās Sanktpēterburgas Mežtehnikas universitātes rektors Jurijs Belenkijs, lai parakstītu divpusējo sadarbības līgumu starp abām universitātēm un pārrunātu kopīgu dalību Erasmus+ programmas projektu konkursā nākamajā studiju gadā.

Gada nogalē sumināti doktora grādu ieguvušie

Izlaidumu laiks pamatstudiju un maģistra studiju absolventiem parasti notiek vasarā, taču promocijas darbus aizstāvējušie savu izlaidumu LLU jau tradicionāli svin ziemas sākumā – LLU svinīgajā Konventa sēdē.

Izmanto iespēju uzlabot studiju kvalitāti un piedalies aptaujā!

Studentiem katra studiju semestra beigās ir iespēja novērtēt mācībspēku darbu un apgūtos studiju kursus. Anketu studenti var aizpildīt LLU Informācijas sistēmā, ielogojoties ar savu lietotāja vārdu un paroli.

Lepojamies! Trīs LLU studenti ieguvuši Sporta stipendijas

24. novembrī norisinājās ikgadējā Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) Sporta stipendiju pasniegšanas ceremonija, kurā sveica 48 sportistus, kas uzrādījuši augstus rezultātus gan sportā, gan studijās kādā no Latvijas augstskolām. Starp stipendiātiem ir arī LLU studējošie, kuri uzrāda augstvērtīgus rezultātus sportā Latvijas un starptautiskajā līmenī.

BOVA 20 gadu jubilejā atzinības rakstus saņem LLU mācībspēki

20. un 21. oktobrī Kauņā, Lietuvas Universitātes veselības zinātņu un veterinārmedicīnas akadēmijā (Veterinary Academy, Lithuania University of Health Sciences), norisinājās BOVA 20 gadu jubilejas pasākums, kurā tika akcentēts paveiktais šajā laika periodā un noteikti turpmākās attīstības virzieni.