Pārlekt uz galveno saturu

LLU Meža fakultātē viesojās pārstāvji no Latvijas Mežu sertifikācijas padomes

Attēla autors: No LLU arhīva

Semināru „Meža ilgtspējīga apsaimniekošana viedokļu sadursmju kontekstā. Dabas aizsardzība un sabiedrības intereses. Meža sertifikācijas sistēmas” organizēja Latvijas Mežu sertifikācijas padome un „LVMI „Silava” Meža programmas ietvaros.

„Meža programma ir dažādu izglītojošu semināru un pasākumu komplekss Latvijas sabiedrībai, kas ir izveidots 2014. gadā sadarbībā ar Latvijas meža nozari”.

Seminārs norisinājās 4. oktobrī LLU Meža fakultātē, un to vadīja Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs, LVMI „Silava” Meža programmas vadītājs, Mg. M.Liopa un Latvijas Mežu sertifikācijas padomes izpilddirektors, sertifikācijas sistēmu auditors, BM Trada izpilddirektors Mg. J.Švirksts.

Lai noklausītos par LVMI „Silava” Meža programmu 2017; meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu viedokļu sadursmju kontekstā; biotopu kartēšanu un dabas aizsardzību; meža sertifikācijas veidiem, standartiem un principiem, auditorijā pulcējās liels skaits interesentu, tajā skaitā arī mācībspēki un studenti. Par prezentēto tēmu aktualitāti liecināja semināra plašā apmeklētība.

Par to, kāds ir Latvijas iedzīvotāju zināšanu līmenis par meža nozari, liecināja Latvijas Mežu sertifikācijas padomes sagatavotā aptauja, kura tika izsniegta ikvienam semināra dalībniekam.

Lai semināra laikā klausītājiem būtu omulīgāka gaisotne, organizatori bija parūpējušies gan par uzkodām, gan par kafiju.

06/10/2017