Pārlekt uz galveno saturu

Mežzinātne

Sakarā ar maģistra studiju programmas "Mežzinātne" akreditāciju informācija tiek precizēta.

Valsts finansēto vietu skaits - 23.

Studiju līmenis - akadēmiskās izglītības maģistra studiju programma.

Studiju veids un ilgums - pilna laika studijas (4 semestri) - 1020 euro semestrī.

Akreditēta - pašlaik notiek programmas akreditācija.

Izglītības klasifikācijas kods - 45623

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija - mežzinātņu maģistra grāds (Mg.silv.)

Studiju programmas misija - sagatavot augstas raudzes speciālistus meža nozares vajadzībām.

Iepriekšējā izglītība - bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mežzinātnē, materiālzinātnē,lauksaimniecības zinātnē, bioloģijā, vides zinātnē, ģeogrāfijā, datorzinātnē un ekonomikā. 

LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā - Mežinženieris, Mežzinātne

Kontaktinformācija - Studiju programmas direktors: Dr.silv., prof. D.Dubrovskis, dagnis.dubrovskis@llu.lv                    

Apgūstamie studiju kursi - skatīt studiju plānu.