Pārlekt uz galveno saturu

Mežzinātne

Valsts finansēto vietu skaits - 30.

Studiju veids un ilgums - akadēmiskās izglītības maģistra studiju programma.

Studiju veids un ilgums - pilna laika studijas (4 semestri).

Iegūstamais grāds - mežzinātņu maģistra grāds (Mg.silv.)

Specializācijas virzieni: meža ekoloģija un mežkopība, meža darbi un tehnika, meža ekonomika un politika.

Studiju programmas mērķis un profesionālās karjeras iespējas: augstas kvalifikācijas akadēmiski izglītoti speciālisti zinātniskam un pedagoģiskam darbam LLU vai vidējās speciālās izglītības iestādēs, profesionālam un vadošam darbam valsts, vai pašvaldību institūcijās, konsultitatīvajā dienstā, ar meža nozari saistītos valsts, pašvaldības vai privātajos uzņēmumos, kuri:

  • kompetenti risināt nozares zinātnes un prakses problēmas;
  • pārzina nozares attīstības tendences un ar to saistīto zinātņu nozaru problēmas;
  • patstāvīgi lieto zinātniskā darba metodes;
  • praktiski lieto pedagoģijas un psiholoģijas pamatzināšanas.

Akadēmiskais maģistra grāds mežzinātnē dod tiesības turpināt izglītību doktora studiju programmā, izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā doktora studiju programmā.

Iepriekšējā izglītība - bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mežzinātnē, materiālzinātnē, lauksaimniecības zinātnē, bioloģijā, vides zinātnē, ģeogrāfijā, datorzinātnē, vadībzinātnēs, ekonomikā, transporta un satiksmes nozares speciālitātēs.

Pamatstudiju programmu "Mežzinātne", "Mežinženieris" absolventi konkursā saņem 2 papildus balles.

Kontaktinformācija - Studiju programmas direktore: Dr.silv., profesore Olga Miezīte ( olga.miezite@llu.lv )                    

Apgūstamie studiju kursi - skatīt studiju plānu.