Pārlekt uz galveno saturu

Kursi "Darba aizsardzība un drošība"

Sākas
Beidzas
Vieta
LLU Meža fakultāte, Akadēmijas iela 11, 45. auditorija

Kursi “Darba aizsardzība un drošība” (60 stundas)

Tikai piecās dienās ir iespēja apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmu "Darba aizsardzība un drošība" (40 stundas (teorija) + 20 stundas (prakse)!

Apmācību datumi 2019. gadā
31. augusts, 06., 07., 13., 14. septembris

Norises laiks  piektdienās un sestdienās no 8:15 līdz 17:00.

 

Kursu apraksts

Profesionālās izglītības programmas “Darba aizsardzība un drošība” mērķis:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, kā arī veidot darba aizsardzības speciālistu profesionālās kompetences, lai tie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus uzņēmumā.

Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:

 1. Apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, lai spētu:
  1. vadīt un organizēt dara aizsardzības prasību īstenošanu uzņēmumā;
  2. pielietot praksē darba aizsardzības normatīvos aktus;
  3. izveidot, sakārtot un sistematizēt uzņēmumā darba aizsardzības dokumentāciju;
  4. veikt darba vides iekšējo uzraudzību;
  5. izmeklēt vieglos nelaimes gadījumus darbā un piedalīties citu nelaimes gadījumu izmeklēšanā;
  6. pielietot pamatzināšanas par arodveselību, ugunsdrošību, elektrodrošību, pirmās palīdzības sniegšanu;
  7. paaugstināt savu kompetences līmeni darba aizsardzībā.
 2. Apgūt zināšanas, kas nepieciešamas uzticības personām, lai spētu:
  1. piedalīties darba vides iekšējās uzraudzības veikšanā, tai skaitā darba vides riska novērtēšanā, darba aizsardzības pasākumu plānošanā un efektivitātes pārbaudē;
  2. piedalīties darbā notikušu nelaimes gadījumu un arodslimību gadījumu izmeklēšanā;
  3. Sadarboties ar darba devēju un darba aizsardzības speciālistu darba apstākļu uzlabošanā uzņēmumā.
 3. Apgūt zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības koordinatoriem, lai spētu koordinēt ar būvniecības dalībniekiem darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par tehniskajiem vai organizatoriskajiem pasākumiem un plānojot dažādu būvdarbu veikšanu.

   

Kursu noslēgumā saņemsiet IZM LR stingrās uzskaites apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi!

Profesionālās pilnveides izglītības programma “Darba aizsardzība un drošība” ir licencēta Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības un kvalitātes valsts dienestā 2018. gada    17. maijā. 

Piesteikšanās kursiem: jelena.ruba@llu.lv vai pa tālr. 20351600.

Pievienots 12/11/2018
Portāla administrators