Pārlekt uz galveno saturu

Viesprofesors no Igaunijas vadīs vieslekciju par pārmitro mežu apsaimniekošanu

Attēla autors: No LLU arhīva

Šogad Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) uzsākts Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansēts projekts “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” (8.2.2.0/18/A/014), kā ietvaros Meža fakultātē martā darbu uzsāka viesprofesors no Igaunijas - Kalev Jogiste.

Kalev Jogiste ir ieguvis Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātē doktora grādu mežzinātnē un jau kopš 2009. gada ievēlēts meža ekoloģijas profesora amatā Mežsaimniecības un lauku inženierijas institūtā. Projekta ietvaros Kalev Jogiste lasīs lekcijas maģistrantūras un doktorantūras studentiem vairākos studiju kursos - koku adaptācijas pamatprincipi, pārmitro mežu apsaimniekošana un meža vērtība, - kā arī vadīs un konsultēs doktora darbu un zinātnisko darbu izstrādi, publikāciju sagatavošanu un piedalīsies mežsaimniecības doktorantu vasaras skolā.

10. maijā tiks organizēta lekcija Meža fakultātes studentiem, docētājiem un ikvienam fakultāšu interesentam “Forest ecosystem legacies and their role in resilience”. Noslēgumā būs iespējams diskutēt par dabisko traucējumu lomu meža ekosistēmā tās izmaiņām. 

Ārvalstu viesprofesoru piesaiste ir viena no projekta “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” aktivitātēm, kura mērķis ir LLU akadēmiskā personāla attīstība studiju procesa kvalitātes pilnveidošanai, uzlabojot kompetences, sadarbību ar industriju un piesaistot doktorantus aktivitātēm.  Projekta īstenošanas gaitā plānots uzlabot LLU sniegumu un stiprināt akadēmisko personālu universitātes sešos stratēģiskās specializācijas studiju virzienos. Katrā no virzieniem tiek plānota akadēmiskā personāla apmācība un stažēšanās pie komersantiem, kā arī doktorantu un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaistīšana, lai veicinātu cilvēkresursu atjaunotnes un pēctecības plānu īstenošanu.

Projekta īstenošanai LLU ieguvusi Eiropas Sociālā fonda finansējumu EUR 1,34 milj. apmērā, bet projekta kopējās izmaksas ir EUR 1,58 milj. Projekta aktivitāšu īstenošana sākusies 2019. gada 1. janvārī un noslēgsies 2021. gada 31. decembrī.

lekcijas
Pievienots 29/04/2019