Pārlekt uz galveno saturu

Studenti aicināti pieteikties "Latvijas valsts meži" stipendijai

Attēla autors: No LLU arhīva

Lai izglītotu un veicinātu jauno speciālistu profesionālo izaugsmi ar meža apsaimniekošanu saistītās jomās, AS "Latvijas valsts meži" aicina studentus pieteikties uzņēmuma izsludinātajai stipendijai līdz 20. septembrim. 

Stipendijas tiek piešķirtas aktīvajiem bakalaura (sakot no 2. kursa) un maģistra studiju programmu studentiem, kuri ir motivēti izglītoties un gūt praktisku pieredzi šādās jomās: meža ekoloģija, meža apsaimniekošana, vides izglītība, meža biomasas izmantošana inovatīvu produktu ražošanā un zemes dzīļu resursu izmantošana inovatīvu produktu ražošanā.

Stipendijai nepieciešams iesniegt šādu dokumentus:

  1. pieteikuma vēstuli (pielikums nr.1);
  2. eseju par tēmu "Es un mežsaimniecība nākotnē" vai "Es un inovatīvu produktu izstrāde" (apjoms līdz 2 lapām, burtu lielums – 12, starprindu intervāls – 1,5);
  3. CV;
  4. augstskolas apstiprinātu dokumentu ar norādītu vidējo vērtējumu par iepriekšējo studiju gadu - bakalaura un maģistra programmu studentiem, sākot no 2.kursa;
  5. bakalaura diploma kopiju un sekmju izrakstu - maģistra programmu 1. kursa studentiem.

Pieteikuma vēstule, atbilstoši norādītajai formai, un minētie dokumenti jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi stipendija@lvm.lv LVM stipendijas sludinājumā norādītajā termiņā.

LVM stipendijas apmērs ir EUR 150.00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) mēnesī pirms nodokļu nomaksas un tā tiek piešķirta no oktobra līdz jūnijam, par to noslēdzot stipendijas līgumu.

Jautājumu gadījumos lūgums sazināties pa tālruni: 67602075 vai LVM mājaslapā: https://www.lvm.lv/sabiedribai/skolam/stipendijas/lvm-meza-stipendija

Stipendijas nolikums

Pieteikums stipendijas saņemšanai

Stipendijas līgums

Praktiskā darba izstrādes vadlīnijas

Pievienots 09/09/2019