Pārlekt uz galveno saturu

Projekti un pētījumu virzieni

Attēla autors: No LLU arhīva

LLU Kokapstrādes katedra

Izveidota 1978.gadā kā Kokapstrādes tehnoloģijas katedra.

Kokapstrādes katedras nosaukumu struktūrvienība ieguva 1994.gadā.

Zinātniskā darba virzieni:

 • Meža politikas realizācijas gaita.
 • Latvijas koksnes kā konstrukciju materiāla kvalitātes kompleksa izvērtēšana.
 • Saplākšņu kvalitātes prognozēšana, atkarībā no izejmateriāla kvalitātes un ražošanas tehnoloģijas.
 • Koksnes pielietošanas iespējas koksnes kompozītu materiālu izgatavošanai.
 • Masīvās un līmētās koksnes būvniecības materiālu stiprības rādītāju noteikšana, izmantojot nesagraujošas un sagraujošās pārbaudes metodes.
 • Koksnes biomasas kompleksas izmantošanas iespēju analīze.
 • Energoietilpības samazināšana koksnes apstrādes tehnoloģijās un materiālietilpības samazināšana koksnes produktos.
 • Koksnes ugunsreakcijas noteikšana un ugunsdrošības attīstības scenāriju izpēte.

Publikācijas:

Laikā periodā no 2009. līdz 2014. gadam publicētās publikācijas:

 • Morozovs, A., Bukšāns E. Fire performance characteristics of acetylated ash (Fraxinus excelsior, L) wood. Wood Material Science and Engineering. Volume 4, Issue 1 & 2, March 2009, pp. 76-79.
 • Tuherms H., Domkins A., Spulle U. LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedra 21. gadsimtā, LLU raksti Nr. 23 (318), Jelgava, 2009., 32-44. lpp.
 • Morozovs A., Bukšāns E. Influence of acetylation, moisture, and heat flux on reaction to fire in cone calorimeter tests of pine (Pinus sylvestris L.) wood. Proceedings of the Fifth European Conference on Wood Modification ECWM5, Riga, Latvia, 2010., pp. 23-30.
 • Iejavs J., Spulle U., Jakovļevs V. The comparison of properties of three-layer bcellular material and wood-based panels. Drewno Prace naukowe Doniesienia Komunikaty. Instytut Technlologii Drewna, Poznan, Poland, 2011., pp. 39-49.
 • Lipinskis I., Spulle U. Research on mechanical properties of birch plywood with special lay-up schemes. Drewno Prace naukowe Doniesienia Komunikaty. Instytut Technlologii Drewna, Poznan, Poland, 2011., pp. 109-118.
 • Tuherm H., Greģe-Staltmane E. Importance of Discount Rate in Latvian Forestry Valuation. Baltic Forestry. Vol.16, No.2 (31). 2010., pp. 303-311.
 • Tunkele S., Mārciņš J., Domkins A. Managements competences assessment in small and medium-sized forest enterprises, Annual 17th International Scientific Conference Proceedings "Research for Rural Development 2011", Latvia University of Life Sciences and Technologies, Jelgava, Latvija, 2011., pp. 71-77.
 • Iejavs J., Spulle U., Jakovļevs V. Evaluation of bending properties of three layer cellular wood panels using six different structural models. Annual 16th International Scientific Conference Proceedings "Research for Rural Development 2011" Volume No2, Latvia University of Life Sciences and Technologies, Jelgava, Latvija, 2011., pp. 85-90.
 • Buksans E., Morozovs A. Different factor influence on the reaction to fire performance of wood materials. – Proceedings of the 15th International Conference of Experimental Mechanics, Porto, Portugal, 2012., pp. 795-796.
 •  Iejavs J., Spulle U. Compression strength of three-layer cellular wood panels. Drewno Prace naukowe Doniesienia Komunikaty 2013, vol. 56, nr. 189, Instytut Technlologii Drewna, Poznan, Poland, 2013., pp. 101-114.
 • Ābele A., Miončinskis U., Tuherm H. Determination of cutting tool wear and surface roughness of straight milled aspen wood. Proceedings of the 9th International Conference "Wood Science and Engineering in the Third Millennium" (ICWSE 2013), Transylvania University, Brasov, Romania, 2013., pp. 759-766.
 • Buksans E., Morozovs A., Rudzītis E. Improvement of the reaction to fire performance of cellular wood material. Pro Ligno, 9(4), Brasov, Romania, 2013., pp. 203-210.
 • Iejavs J., Spulle U. Structural Properties of Cellular Wood Material. Pro Ligno, 9(4), Brasov, Romania, 2013., pp. 491-497.
 • Morozovs A., Bukšāns E., Spulle U. Prognostication of Wood Properties Alteration with Modification and Impregnation. Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Volume 7, Number 9, September 2013 (Serial Number 70), David Publishing Company, USA, 2013., pp. 829-833.
 • Freivalde L., Kukle S., Andžs M., Bukšāns E.,; Grāvītis J.. Flammability of raw insulation materials made of hemp. By: Composites: Part B, Engineering. 2014., Vol. 67, pp. 510-514.
 • Morozovs A., Bukšāns E., Spulle U., Tuherm H. Koksnes un geopolimēru kompozīti konstrukciju ugunsreakcijas uzlabošanai. Valsts pētījumu programmas NatRes rakstu krājums, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, 2013., 107-111 lpp.
 • Spulle U., Matisons A., Tuherm H. Saplākšņu plātņu konstrukcijas un izgatavošanas tehnoloģija. Valsts pētījumu programmas NatRes rakstu krājums, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, 2013., 112-116 lpp.

Starptautiskā sadarbība:

 • Kaunas University of Technology (Kauņa, Lietuva)
 • University of Applied Sciences (Kauņa, Lietuva)
 • Tallin University of Technology (Tallina, Igaunija)
 • Estonian University of Life Science (Tartu, Igaunija)
 • Poznan University of Technology (Poznaņa, Polija)
 • Universidad Politecnica de Madrid (Madride, Spānija)
 • Nantes Ecole Supérieure du Bois (Nante, Francija)

Katedras vadītāji

1978-1985

Doc., Dr.sc.ing. Voldemārs KOZULIŅŠ

1985-1990

Prof., Dr.habil.sc.ing. Henn TUHERM

1990-1995

Doc., Mg.sc.ing. Andrejs DOMKINS

1995- 2007

Prof., Dr.habil.sc.ing. Henn TUHERM

2007-2009

Lekt., Mg.sc.ing. Gints PRIEDKALNS

2009-2015

Prof., Dr.sc.ing. Uldis SPULLE

    2015-                          Doc., Dr.silv. Sigita LIŠE

Pievienots 31/05/2017