Pārlekt uz galveno saturu

Piemērs, kas iedvesmo

Attēla autors: No personīgā arhīva

Solveiga Luguza ir viena no Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes (LLU MF) redzamākajām pasniedzējām. Ne tikai tāpēc, ka vienlaikus ir dekāna Linarda Siseņa labā roka - prodekāne un ikdienā rūpējas, lai studenti jauno zināšanu apguves ceļā justos labi un jaunieši būtu iemīlināti, kā arī ieinteresēti tajā, ko mācās, bet arī savas personīgās aizrautības dēļ. Solveiga ir pozitīvas enerģijas piepildīta  un pauž milzīgu cieņu pret LLU un mīlestību pret mežu. Viņa pati ir absolvējusi LLU MF divas reizes, un šobrīd ne tikai turpina darbu kā lektore un rūpējas par jaunajiem nozares profesionāļiem, bet arī strādā pie doktora disertācijas pabeigšanas.

"Mīlestība pret mežu man radusies, visticamāk, pateicoties vectēvam, kuru diemžēl nekad neesmu satikusi. Taču viņš bija vienīgais no ģimenes, kuram bijusi tieša saistība ar mežu," stāsta Solveiga, piebilstot, ka viņas dzimta sakņojas Latgalē. Bērnību viņa pavadījusi skolā līdzās mammai – skolotājai un bibliotekārei, kur radās patiesa interese par pedagoģiju.

"Pabeidzot Viļakas Valsts ģimnāziju un nonākot izvēles priekšā par tālāko profesiju, pretēji apkārtējiem, kuri domāja, ka turpināšu studijas mūzikā vai angļu valodā, es savu ceļu redzēju citur. Tā kā ar panākumiem biju piedalījusies gan bioloģijas, gan ģeogrāfijas olimpiādēs, likumsakarīgi lūkojos pēc turpmākās izglītības eksaktajā virzienā. Saņēmu ieteikumu apsvērt Latvijas Lauksaimniecības universitāti kā vietu, kur turpināt mācīties. Izzinot iespējas un apsverot savas vēlmes, izšķīros par labu studijām Meža fakultātē."

Uzreiz pēc bakalaura grāda iegūšanas, toreizējā katedras vadītāja, profesora Imanta Liepas iedrošināta, stājusies jauno studentu priekšā kā biometrijas studiju kursa pasniedzēja, visai drīz jau sagatavojot un lasot lekcijas arī meža atjaunošanas un citos studiju kursos.

"Mācījos kopā ar studentiem - kā pasniedzēja un arī kā nozares speciālists. Īpaši virzošas bija nodarbības nepilna laika studentiem, no kuriem lielākā daļa bija meža nozarē strādājoši, savukārt es - no akadēmiskās vides."

Šobrīd Solveigas Luguzas vadībā topošie profesionāļi apgūst dendroloģiju, biometriju, pētījumu metodoloģiju, meža kokaudzētavas, zinātniskās pētniecības pamatus un citus studiju kursus. Allaž daudzi studenti viņu izvēlas par savu noslēgumu darbu vadītāju. Jau rit piektais gads, kad Solveiga Luguza ir Meža fakultātes prodekāne.

Atskatoties uz laiku, kad pati uzsāka studiju gaitas, un šodienu, kā pirmo atšķirību Solveiga min pieaugušo daiļā dzimuma pārstāvju īpatsvaru studentu vidū, kā arī to, ka kopumā, šodien studenti ir motivētāki lietas darīt paši.

Sasniegtais un paveiktais nav licis apstāties un ir mudinājis pilnveidot savas zināšanas. Tāpēc likumsakarīgs bijis solis, uzsākt doktorantūras studijas LLU Meža fakultātē, par darba vadītājiem izvēloties Dr.habil.biol. Imantu Liepu un Dr.silv. Āri Jansonu. Sākotnēji izvēlētā promocijas darba tēma bija “Parastās priedes un parastās egles atsauces reakcijas dinamika klimata izmaiņu kontekstā”. Tomēr, ņemot vērā līdz šim paveikto darba izstrādē – uzrakstītās publikācijas un konferencēs prezentēto, noslēguma fāzē ir nolemts mainīt promocijas darba tēmu uz “Saimnieciskās darbības ilgstoši neietekmētu parastās egles audžu struktūra un pieaugums”. Kopumā pētījumā atlasīti gandrīz tūkstoš parauglaukumi, kuros laika posmā no 2012.–2018. gadam ievākti dati, turklāt pētīto audžu vecums ir no 21 līdz 218 gadiem. Pētījums viennozīmīgi būs nozīmīgs pienesums nozarei. Arī fakultātei zinātniskais darbs ir būtiska attīstības sastāvdaļa. Savukārt jaunajiem un esošajiem studentiem ir iespēja iegūt jaunākas zināšanas un no tādiem pasniedzējiem kā Solveiga Luguza iedvesmoties savai nākotnei.

Pievienots 22/11/2021