Pārlekt uz galveno saturu

Artūrs Ozoliņš: Studējiet to, kas interesē

Attēla autors: No personīgā arhīva

Artūrs Ozoliņš studē Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes (LLU MF) studiju programmas “Kokapstrāde” ceturtajā kursā, un gatavojas noslēdzošajam studiju posmam – bakalaura darba aizstāvēšanai.

LLU MF Artūrs nonācis, mērojot “līkumotus ceļus” – mācījies toreizējā Rīgas amatniecības vidusskolā (tagad – Rīgas Mākslas un mediju tehnikums) par stila un dizaina mēbeļu galdnieku. Pastrādājot profesijā, sapratis, ka turpmākai izaugsmei nepieciešamas papildu zināšanas, un sācis meklēt iespējas apgūt augstāko izglītību. Kokapstrādē to piedāvā LLU MF Jelgavā.


Artūrs mācības pilna laika studijās apvieno ar darbu un atzīst – viegli tas nav, tomēr ne neiespējami. Savā ziņā pandēmijas laiks to pat palīdzējis pārdzīvot labāk, jo darba bijis mazāk dīkstāves dēļ, un varējis pilnībā koncentrēties studijām.
Par iespējām, ko nākotnē varētu sniegt inženierzinātņu profesionālais bakalaura grāds materiālzinātnē un kokapstrādes inženiera kvalifikācija, students pašlaik runā izvairīgi: 


Par iespējām domāšu, kad diploms būs kabatā. Pašlaik esmu koncentrējies studijām un noslēguma darba aizstāvēšanai. Darba vietu pietiks visiem, jo nozare ir plaša un perspektīva. Turklāt arvien vairāk tajā ienākot tehnoloģijām, dārgām iekārtām, kā arī mūsdienīgiem darbu organizēšanasun vadīšanas procesiem, lielāks pieprasījums ir tieši pēc kvalificētiem speciālistiem,” pauž Artūrs.


Atskatoties uz aizvadīto studiju laiku, kā grūtākais bijis “sarunāties ar laiku”, kas bieži, apvienojot studijas ar darbu, nav bijis sabiedrotais. Tāpat, uzsākot studijas pēc vairāk nekā desmit gadu pārtraukuma, izaicinošāka bijusi ķīmijas, fizikas un matemātikas atsaukšana atmiņā un likšana lietā. Taču iespēja izzināt vairāk, plašāk, redzēt un piedzīvot, kā meža nozare funkcionē no koka mežā līdz nozīmīgai daļai tautsaimniecībā un ekonomikā, ieraudzīt sevi tajā – tas atsvēris grūtības. Tāpat Artūrs uzsver, ka interesants laiks studiju procesā viņa ir bijis tieši noslēguma darba rakstīšana.


Mans bakalaura darbs ir “BLĪVINĀTA BĒRZA SAPLĀKŠŅA IZGATAVOŠANAS TEHNOLOĢIJAS IZSTRĀDE UN FIZIKĀLI MEHĀNISKO ĪPAŠĪBU NOTEIKŠANA’’. Pētījuma laikā laboratorijas apstākļos izgatavoti saplākšņa paraugi, būtiski palielinot presēšanas spiedienu līmēšanas laikā. Iegūtajiem paraugiem noteikts blīvums, robežstiprība un elastības modulis statiskajā liecē, virsmas cietība un uzbriešana ūdenī, rezultāti salīdzināti ar standarta tehnoloģiju izgatavotu saplāksni. Kam tas būs noderīgs? Tas varētu būt noderīgs kā ložu drošs materiāls, tāpēc ir nepieciešams izmainīt impregnēšanas tehnoloģiju un atkārtot testus, papildus noteikt materiāla īpašības triecienslodzē.


Jauniešiem, kuri domā, vai studēt kokapstrādi, Artūrs iesaka:
Studējiet to, kas interesē, un, izvēloties studijas, izvērtējiet, vai pietiks motivācijas pabeigt iesākto! Taču, ja interese būs, arī motivācija būs!

Pievienots 02/06/2022