Pārlekt uz galveno saturu

Studenti aicināti pieteikties "Latvijas valsts meži" stipendijai

Attēla autors: No LLU arhīva

Lai rosinātu jauno speciālistu izpratni par meža apsaimniekošanu, sniegtu iespēju pilnveidot savas zināšanas un ielūkoties nākotnes profesijās saistībā ar mežu, kā arī radītu augsni radošām idejām un to realizācijai, AS "Latvijas valsts meži "(LVM) izsludina 2021. gadā LVM stipendiju konkursu augstskolu studentiem šādās jomās: meža ekoloģija, meža apsaimniekošana, vides izglītība, meža biomasas izmantošana inovatīvu produktu ražošanā, zemes dzīļu resursu apsaimniekošana un meža ekosistēmas pakalpojumi.

  LVM stipendija sniedz ne vien finansiālu atbalstu, bet arī piedāvā iepazīt meža nozari kopumā, gūt ieskatu LVM darbībā, sadarboties ar meža nozares profesionāļiem, radīt un īstenot jaunas idejas. Papildus stipendiātiem tiek nodrošināts katram savs mentors, kurš sniedz atbalstu ar jomu saistītos jautājumos un praktiskā darba izpildē. 

  LVM stipendijas apmērs šogad ir EUR 150.00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) mēnesī pirms nodokļu nomaksas. LVM stipendija tiek piešķirta no oktobra līdz jūnijam, par to noslēdzot stipendijas līgumu. LVM stipendijas laikā stipendiāti sagatavo praktisko darbu atbilstoši praktiskā darba izstrādes vadlīnijām. Labākais darbs iegūst LVM stipendiāta balvu. 

  LVM stipendijai var pieteikties augstskolu bakalaura (sākot no 2. kursa) un maģistra programmu studenti, iesniedzot šādus dokumentus:

  1. pieteikuma vēstuli
  2. argumentētu eseju (apjoms līdz 2 lapām, burtu lielums – 12, starprindu intervāls – 1,5) vai video rullīti (ilgums līdz 5 minūtēm) par jomuuz kuru piesakās;
  3. CV;
  4. augstskolas apstiprinātu dokumentu ar norādītu vidējo vērtējumu par iepriekšējo studiju gadu - bakalaura un maģistra programmu studentiem, sākot no 2. kursa;
  5. bakalaura diploma kopiju un sekmju izrakstu - maģistra programmu 1. kursa studentiem.

  Dokumentus lūdzam sūtīt līdz 2021. gada 23. septembrim (ieskaitot) uz e-pastu stipendija@lvm.lv ar norādi par interesējošo jomu. Papildu informācija pa tālruni 67610015 un nolikumā 

  Stipendiju programmu augstskolām LVM realizē jau kopš 2007. gada ar mērķi izglītot un veicināt jauno speciālistu profesionālo izaugsmi ar meža apsaimniekošanu saistītās jomās.

  Pievienots 02/09/2021