Pārlekt uz galveno saturu

LLU Meža fakultāte studiju procesā ievieš dronu apmācības

Attēla autors: No LLU MF arhīva

Attīstot mūsdienīgas un darba tirgum atbilstošas augstākās izglītības programmas piedāvājumu, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātē (LLU MF) sadarbībā ar partneriem uzsākta bezpilota gaisa kuģu jeb dronu apmācības.

Jau līdz šim MF mežsaimniecības  bloka programmās studenti apgūst sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži” un aģentūru “Meža pētīšanas stacija” izstrādātu tehnoloģijās balstītu meža apsaimniekošanas atbalsta sistēmu “MF GEO”, kā arī praksēs izmanto profesionālus lauka datorus jeb planšetes. 

Ejot soli tālāk, šajā gadā, Meža fakultāte sadarbojoties ar uzņēmumiem: AS “Latvijas valsts meži”, SIA “Rīgas meži”, SIA “Latvijas Mobilais Telefons” un aģentūru “Meža pētīšanas stacija”, uzsākusi vēl viena ambicioza projekta īstenošanu -  apmācības dronu izmantošanā.

LLU Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis:

Mežsaimniecībā un meža apsaimniekošanā arvien vairāk ienāk tehnoloģijas, kas ne vien atvieglo darba procesu un padara to dinamiskāku, bet arī ļauj būtiski ietaupīt laiku. Turklāt paaugstina veicamo uzdevumu precizitāti un efektivitāti. Drons vairs nav nākotne, tā ir šodiena! Tāpēc uzskatu, ka ikvienam, kurš absolvē Mežzinātnes vai Mežinženieru studiju programmas, ir jāprot praktiski strādāt ne vien ar mūsdienīgiem mērinstrumentiem, tehnoloģijās balstītām atbalsta platformām un planšetdatoriem, bet arī jāapgūst visas nepieciešamās teorētiskās zināšanas un jānoliek eksāmens, lai dronu drīkstētu pacelt, un, protams, jāiegūst minimālās prasmes, lai dronu mācētu likt lietā. Šogad esam uzsākuši šo pilotprojektu studiju programmā “Mežzinātne”, bet no nākamā studiju gadu pilnīgi noteikti bezpilotu gaisa kuģu izmantošanu apgūs arī studiju programmas “Mežinženieris” studenti.”

Pilotprojekta ietvaros aizvadītajā nedēļā gan studenti, gan mācībspēki apguva teorētiskās zināšanas par mobilā tīkla lomu un pielietojumu bezpilota gaisa kuģu risinājumos, par ko stāstīja Gints Jakovels (SIA “Latvijas Mobilais Telefons”), dronu pielietojumu urbāno mežu apsaimniekošanā un uzraudzībā, par ko informēja, Juris Zariņš (SIA “Rīgas meži”) un bezpilota gaisa kuģu izmantošanu valsts mežu apsaimniekošanā, pieredzi un izaicinājumiem nākotnē, par ko stāstīja Kārlis Linde (AS “Latvijas valsts meži”).

Pēc teorētiskajām apmācībām dalībniekiem Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūras “Meža pētīšanas stacija” teritorijā tika nodrošināta iespēja arī praksē pārbaudīt gan teorētiski apgūto, gan novērtēt dronu sniegtās iespējas. 

Stāsta aģentūras direktora vietnieks Uvis Dambergs:
“Tehnoloģijas mežu nozarē kļūst arvien klātesošākas un tas uzliek jaunus un izaicinošus uzdevumus darba spēka sagatavošanā. Šādu apmācību integrēšana studiju procesā ir pievienota vērtība un ieguvums visai nozarei, jo nodrošina to, ka pēc studijām darba vietās nonāks patiešām sagatavoti darbinieki, kas no pirmās dienas spēs strādāt ar atdevi. Es ar patiesu interesi un aizrautību iesaistījos šī projekta attīstībā, un zinu, ka sadarbībā ar Meža fakultāti mēs turpināsim attīstīt arvien jaunus virzienus, kuros pilnveidot darba vidē balstītus zināšanu un prasmju apgūšanu.”

Lai īstenotu bezpilotu gaisa kuģu apmācību LLU Meža fakultātē, projektā iesaistīti partneri – nozares un tehnoloģiju vadošie uzņēmumi. 

Stāsta SIA “Rīgas meži” meža apsaimniekošanas plānošanas nodaļas vadītājs Juris Zariņš:
Mūsu uzņēmuma nākotnes darba sludinājumā prasība “drona pilota apliecība” noteikti būs obligāta. Uzskatu, ka šādu un līdzīgu tehnoloģiju apguve jau pamatstudiju līmenī sekmē profesionālu speciālistu sagatavošanu, lai pēc augstskolas beigšanas viņi var pilnvērtīgi uzsākt darba gaitas. Tāpat mēs ceram, ka šādu zināšanu un prasmju apguve rosinās topošos speciālistus tehnoloģiju izmantošanai zinātnē – mūsu uzņēmums ir pārliecināts, ka bezpilota gaisa kuģu izmantošana izpētē ir vēl neapgūts potenciāls.” 

AS “Latvijas valsts meži” Mežsaimniecības, Mežkopības biznesa vienības izpilddirektors Mārtiņš Gūtmanis:
AS “Latvijas valsts meži” ar LLU Meža fakultāti ir ļoti laba sadarbība jauno speciālistu un vadītāju apmācībā un šī reize nebija izņēmums.Uzņēmumā šobrīd drons ir viens no instrumentiem ar kuru darbinieks dodas uz mežu. Šobrīd dronus pamatā izmantojam, lai paceltu gaisā acis un pieņemtu lēmumus, savukārt pavisam drīzā nākotnē ar dronu iegūtos datus integrēsim informācijas sistēmās un tas pārtaps par rīku lēmuma pieņemšanai. 
Līdzšinējā prakse parādā, ka lēmumu  par drona izmantošanu/neizmantošanu pieņemt ir salīdzinoši viegli - trīs stundas ar kājām pa zemi vai viena stunda gaisā ar dronu. Vajag tikai lidot!


LMT inovāciju vadītājs Gints Jakovels:
Attīstoties tehnoloģijām, arī tradicionālās nozarēs ienāk inovācijas, un mežsaimniecība tam ir spilgts piemērs. Bezpilota gaisa kuģi jeb droni ir pārņēmuši vairākas ikdienas funkcijas, kas agrāk prasīja neskaitāmas cilvēkstundas un resursus - ar to palīdzību tiek apsekoti mežu masīvi, identificēti iespējamie uguns draudi, tiek kontrolēti (vadīti) dažādi meža ilgmūžībai būtiski procesi. LMT kā inovāciju līdera misija ir veicināt jaunas, tehnoloģiju izglītotas speciālistu paaudzes ienākšanu Latvijas ekonomikā, tādēļ labprāt atbalstām LLU Mežu fakultātes iniciatīvu studiju procesa laikā iepazīstināt gan ar dronu tehnoloģiju iespējām, gan skaidrojot mobilā tīkla lomu šādos risinājumos. Ceram, ka šis būs nozīmīgs atspēriena punkts, attīstot bezpilota gaisa kuģu apmācību programmu, un kalpos kā labs piemērs citām augstskolām un profesionālās izglītības iestādēm.

Pievienots 30/05/2022