Pārlekt uz galveno saturu

Meža izglītības bibliotēka

Bibliotēka

Meža fakultāte 2015.gadā sākusi veidot grāmatu sēriju "Meža izglītības bibliotēka". 

Sadarbībā ar studentu biedrību "Šalkone" un AS "Latvijas valsts meži" finansiālu atbalstu izdotas jaunas grāmatas mežkopībā, meža izmantošanā un kokapstrādē.

Jaunās grāmatas iespējams lasīt arī elektroniski.

Samulis Z., Saveļjevs A. Meža darbi un tehnoloģijas

Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. 1.daļa. Meža entomoloģija

Drēska A. "Meža autoceļi"

Tuherm H., Ābele A. "Koksnes griešanas procesi"

Liepa I., Miezīte O., Luguza S., Šulcs V., Straupe I., Indriksons A., Dreimanis A., Saveļjevs A., Drēska A., Sarmulis Z., Dubrovskis D. "Meža tipoloģija"

Straupe I., Indriksons A., Kazāka R. "Koki, krūmi un zemsedzes augi Latvijas mežaudzēs"

Emsiņš J. "Koks Latvijas valsts un tautas dzīvē"