Pārlekt uz galveno saturu

Liepa I., Miezīte O., Luguza S., Šulcs V., Straupe I., Indriksons A., Dreimanis A., Saveļjevs A., Drēska A., Sarmulis Z., Dubrovskis D. "Meža tipoloģija"

Attēla autors: No LLU arhīva

Mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem.

Grāmata izdota ar AS "Latvijas valsts meži" atbalstu.

Izdevējs studentu biedrība "Šalkone".

Grāmatā autori apraksta Latvijas meža tipoloģijas specifiku: sniedzot ieskatu tās vēsturē; raksturojot lietotās sintaksonomiskās vienības un to sakārtojumu pārskata shēmā; kā Latvijas meža tipoloģijas zinātniskuma apliecinājumu uzsverot vienlaicīgu un vienmērīgu meža edafisko, biotisko un mežsaimniecisko īpašību maiņu; piedāvājot praksei piemērotu meža augšanas apstākļu tipu noteikšanas tabulu; sniedzot katra augšanas apstākļu tipa izvērstu aprakstu, kas papildināts ar meža apsaimniekošanas ieteikumiem, krāsainām audžu fotogrāfijām.

Grāmatu iespējams lasīt elektroniski šeit. 

Pievienots 04/04/2017